Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe oraz stabilną perspektywę BOŚ

Agencja ratingowa Fitch Ratings podtrzymała długoterminowy rating (IDR) Banku Ochrony Środowiska na poziomie „BB-” oraz utrzymała stabilną perspektywę banku. Jednocześnie Fitch podtrzymał rating VR banku na poziomie „bb-”. Zmianie nie uległy również wszystkie pozostałe oceny ratingowe przyznawane BOŚ przez agencję Fitch.

– Agencja Fitch w swoim raporcie potwierdziła, że Bank Ochrony Środowiska jest w dobrej i stabilnej kondycji finansowej. To istotny sygnał dla rynku, szczególnie w sytuacji obecnej wysokiej zmienności oraz licznych wyzwań stojących przed całym sektorem bankowym w Polsce. To również potwierdzenie, że BOŚ z powodzeniem realizuje swoją strategię rozwoju – powiedziała Iwona Marciniak, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Więcej na temat ratingów przyznawanych przez agencję Fitch można znaleźć pod adresem: www.fitchratings.com