Gwarancja BIZNESMAX – nowe warunki

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) na podstawie podpisanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aneksu do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG PO IR (Biznesmax) wprowadził zmiany do Gwarancji Biznesmax, które mają na celu ułatwienie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.

 • Po wprowadzonych zmianach oprócz kredytów inwestycyjnych gwarancją Biznesmax stanowiącą pomoc de minimis będą mogły być objęte kredyty obrotowe odnawialne, w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.
  W tym przypadku wystarczy, że zostanie udokumentowanie wykorzystanie kredytu odnawialnego na poziomie klienta bez wymogu uruchamiania środków na podstawie dostarczanych do banku dokumentów.
 • W przypadku gwarancji Biznesmax stanowiącej pomoc de minimis BGK zrezygnował z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.
  Dzięki temu klient nie musi z góry planować wydatków wpisujących się w katalog kosztów kwalifikowalnych, a co za tym idzie wraz z wnioskiem nie trzeba składać planu projektu inwestycyjnego.
 • Kolejna zmiana to wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Oznacza to, że kredyty z gwarancją udzielone do końca 2021 r.  (przed zmianami do końca 2020 r.) będą objęte 5% stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu.
  Dzięki temu maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść 15% całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Dopłaty będą dotyczyć również kredytów odnawialnych.
 • Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy będzie mogło skorzystać więcej firm. Poza podmiotami innowacyjnymi, z kredytów z gwarancją będą mogły skorzystać także firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może  przekroczyć 39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat.
  Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach.
 • Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do końca 2020 r.