Gwarancja de minimis – nowe warunki

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, zostały zmienione „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis”.

Gwarancja de minimis – nowe warunki.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, zostały wprowadzone nowe warunki uzyskania gwarancji de minimis:

1) w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu;

2) w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy;

3) stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

Gwarancja de minimis - pytania i odpowiedzi