Zmiana oprocentowania rachunków bieżących i lokat dla Klientów instytucjonalnych od 27.10.2020 r.

Informujemy, że 27.10.2020 r. zmianie ulega oprocentowanie na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych dla Klientów instytucjonalnych.

Korporacje i finanse publiczne

 1. Lokaty

  Okres lokowania

  Do 26 października 2020 r.

  Od 27 października 2020 r.

  Oprocentowanie stałe

  7 dni

  0,01

  0,01

  14 dni

  0,01

  0,01

  21 dni

  0,01

  0,01

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  2 miesiące

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

  Oprocentowanie zmienne – dotyczy tylko lokat odnawiających się

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

 2. Kaucje

  Okres lokowania

  Do 26 października 2020 r.

  Od 27 października 2020 r.

  Oprocentowanie zmienne

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

 3. Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes

Przedział salda (PLN)

Do 26 października 2020 r.

Od 27 października 2020 r.

Oprocentowanie zmienne

od 0,01 do 50 000,00

0,05

0,01

od 50 000,01 do100 000,00

0,10

0,05

od 100 000,01 do 300 000,00

0,20

0,05

od 300 000,01 do 500 000,00

0,20

0,05

od 500 000,01

0,05

0,00

Mikroprzedsiębiorstwa, Wspólnoty Mieszkaniowe i Organizacje Pozarządowe

 1. Lokaty

  Okres lokowania

  Do 26 października 2020 r.

  Od 27 października 2020 r.

  Oprocentowanie stałe

  7 dni

  0,01

  0,01

  14 dni

  0,01

  0,01

  21 dni

  0,01

  0,01

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

  Oprocentowanie zmienne – dotyczy tylko lokat odnawiających się

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

 2. Kaucje

  Okres lokowania

  Do 26 października 2020 r.

  Od 27 października 2020 r.

  Oprocentowanie zmienne

  1 miesiąc

  0,05

  0,01

  3 miesiące

  0,10

  0,01

  6 miesięcy

  0,20

  0,05

  12 miesięcy

  0,30

  0,05

 3. Rachunek Lokacyjny dla klientów instytucjonalnych w segmencie detalicznym, będący w administracji

Przedział salda

Do 26 października 2020 r.

Od 27 października 2020 r.

Oprocentowanie zmienne

do 50.000,00

0,05

0,01

od 50 000,01  do 100 000,00

0,10

0,05

od 100 000,01 do 300 000,00

0,20

0,05

od 300 000,01

0,00

0,00