Jerzy Zań dołącza do Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Jerzy Zań dołącza do Zarządu Banku Ochrony Środowiska

W dniu 11 września 2019 r. Rada Nadzorcza BOŚ powołała z dniem 4 listopada 2019 r. Pana Jerzego Zani

W dniu 11 września 2019 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 4 listopada 2019 r. Pana Jerzego Zania na stanowisko wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar biznesowy banku.

Jerzy Zań, nowo powołany członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska, posiada wieloletnie doświadczenie związane z sektorem bankowym. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. W ostatnim czasie, jako dyrektor rozwoju produktów w mBanku S.A., kierował zespołem odpowiedzialnym za rozwój, projekty i utrzymanie oferty produktowej.

W latach 2016 -2018 związany z Alior Bankiem S.A., gdzie był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym m. in. za prace pionu Bankowości Cyfrowej i Sprzedaży Zdalnej. Pan Jerzy Zań to pasjonat digitalizacji, nowych technologii i ich zastosowań w bankowości w celu zwiększenia sprzedaży oraz podniesienia efektywności. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując przez kilka lat dla Banku BPH S.A., w którym był m.in. dyrektorem zarządzającym Departamentu Produktów Bankowości  Przedsiębiorstw oraz dyrektorem zarządzającym Obszarem Bankowości Transakcyjnej, a także w Banku Pekao S.A., gdzie zarządzał Biurem Bankowości Elektronicznej i Płatności.

Życzymy Panu Jerzemu Zaniowi wielu sukcesów w kierowaniu obszarem biznesowym banku. Jesteśmy przekonani, że jego cenne doświadczenie bankowe wzmocni zespół BOŚ Banku, a tym samym przełoży się na jeszcze większą efektywność realizowanej przez bank Strategii Rozwoju. – powiedział Wojciech Wardacki, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Obecnie w skład Zarządu Banku wchodzą: Bogusław Białowąs - prezes Zarządu, Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu oraz Emil Ślązak – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków członka Zarządu.
Od dnia 4 listopada 2019 r. skład Zarządu Banku Ochrony Środowiska będzie przedstawiał się następująco:  Bogusław Białowąs - prezes Zarządu, Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu oraz Jerzy Zań – wiceprezes Zarządu.