Klienci BOŚ mogą korzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udostępnił Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP).

„Nasi klienci, odczuwający skutki pandemii, mogą już korzystać z instrumentu wsparcia przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 15 kwietnia podpisaliśmy z BGK umowę o współpracy, na bazie której BOŚ został przyznany limit w wysokości 2,5 mld złotych do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych.” – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Koordynatorem, kolejnego elementu pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu średnim i dużym firmom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 – niezależnie od branży działania.

Główne Warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

  • gwarancją można zabezpieczyć nowy, jak i istniejący kredyt obrotowy do 80% jego wartości;
  • gwarancją można objąć kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku;
  • minimalna kwota gwarancji nie może być niższa niż 3,5 mln złotych i nie może przekroczyć 200 mln złotych;
  • okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu + 3 miesiące;
  • łączna kwota kredytów zabezpieczonych gwarancjami udzielona jednemu przedsiębiorcy może wynieść maksymalnie 250 mln złotych.

    Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

    Wniosek można złożyć w bankowości internetowej BOŚ lub bezpośrednio u doradcy.