Kolejne zielone obligacje w portfelu BOŚ

Bank Ochrony Środowiska objął zielone obligacje, które pomogą sfinansować rozwój OZE na Pomorzu. Papiery wartościowe zostały wyemitowane przez Dom Maklerski BOŚ i posłużą do realizacji inwestycji spółki Respect Energy SA. Dzięki zielonym obligacjom firma pozyskała 60 mln zł na przejęcie farmy wiatrowej w miejscowości Wicko.

Obecnie w miejscowości Wicko działa 5 turbin wiatrowych ENERCON E82 E2 o łącznej mocy 10 MW, które generują 25 GWh zeroemisyjnego prądu w skali roku. Projekt spełnia kryteria określone w Green Bond Principles, co potwierdził niezależny audytor CICERO Shades of Green, przyznając inwestycjom najwyższą notę. Ponadto, jak zapowiadają przedstawiciele Respect Energy SA, obecnie trwają analizy nad rozbudową mocy tej elektrowni w oparciu o technologie fotowoltaiczne w ramach cable pooling, czego efektem będzie powstanie, oczekiwane przez operatora sieci, bardziej zrównoważonego źródła wytwarzania energii elektrycznej. Korelacja źródeł wiatrowych i słonecznych dzięki wykorzystaniu cable pooling może okazać się jednym z bardziej efektywnych rozwiązań na rynku odnawialnych źródeł energii.

– Jednym z celów strategicznych Banku Ochrony Środowiska jest wspieranie i napędzanie zielonej transformacji w Polsce. Projekt w Wicku oceniamy jako bardzo perspektywiczny. Wierzymy, że może stanowić on wzór dla innych podobnych inwestycji. Dlatego też podjęliśmy decyzję nie tylko o organizacji emisji obligacji za pośrednictwem DM BOŚ, ale również o nabyciu ich w całości, stając się tym samym jedynym obligatariuszem – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.

Jestem przekonany, że właśnie tak wygląda przyszłość energii odnawialnej i jestem dumny, że mój Zespół wyznacza kierunek dla całej branży. W Europie tego typu inwestycje stają się standardem zarówno wśród małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, takich jak Respect Energy. Symbioza energii słonecznej, wiatrowej oraz wodorowej to po prostu przyszłość, która nie może nas ominąćpodkreśla Sebastian Jabłoński, prezes Zarządu Respect Energy SA.

Potrzeby finansowe zielonej transformacji są olbrzymie. Pomimo planowanej znaczącej podaży środków publicznych, istotna luka kapitałowa będzie sukcesywnie wypełniania przez sektor finansowy. DM BOŚ posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w obszarze pozyskiwania finansowania na zielone inwestycje, stąd nasze zaangażowanie w tak perspektywiczny projekt, jak ten w Wicku było dla nas czymś naturalnym powiedział Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

Jak zaznacza Tomasz Zadroga, CEO Respect Energy, Wicko jest lokalizacją strategiczną. Inwestycja spółki obejmuje 30-hektarową działkę z ogromnym potencjałem energotwórczym zarówno dla paneli słonecznych, jak i turbin wiatrowych. Według przedstawicieli firmy, Wicko wkrótce może stać się przykładem nowego podejścia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Jesteśmy przekonani, że inwestycje w różne rodzaje OZE pozwolą w pełni wykorzystać potencjał, który kryje się na tych 30 ha terenu nad Bałtykiem. Plany Respect Energy na najbliższe miesiące to projekty przełomowe, z perspektywy biznesowej i społecznej, co zawsze staramy się łączyć. To jeden z fundamentów naszej filozofii działaniazaznacza Tomasz Zadroga, CEO Respect Energy SA.

Inwestycja w Wicku jest drugim, tak dużym projektem rozwijanym na Pomorzu przez Respect Energy. Obecnie trwają kolejne prace nad rozwojem przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej.

Dom Maklerski BOŚ ma ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym, i posiada ofertę zarówno detaliczną, jak i korporacyjną. DM BOŚ jest aktywny w obszarze rynków giełdowych, OTC, funduszy inwestycyjnych, IPO, doradztwa i zarzadzania.

Funkcję doradcy prawnego transakcji pełnił Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.