Komunikat - transakcje

Szanowni Klienci,

w związku z wymaganiami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że transakcje z i do krajów trzecich wysokiego ryzyka będą wymagały od dnia 31 października 2021 r. dodatkowej analizy, co może wpłynąć na wydłużenie ich realizacji do 5 dni.