Mieszkańcy gminy Nowy Sącz wymienią stare kotły na nowe

Mieszkańcy gminy Nowy Sącz wymienią stare kotły na nowe


Bank Ochrony Środowiska oraz Urząd Miasta Nowy Sącz nawiązały współpracę w zakresie realizacji działań wspierających poprawę jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy gminy Nowy Sącz będą mogli zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny korzystając ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca w domu.

22 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Nowy Sącz Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Ludomir Handzel, prezydent Miasta Nowego Sącza podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze.

W ramach współpracy Bank Ochrony Środowiska uruchomi specjalną „Przejrzystą pożyczkę dla mieszkańców gminy Nowy Sącz”. Otrzymane z niej środki będą mogły być wykorzystane na:

  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe, czy olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków.

- Nawiązanie współpracy z gminą Nowy Sącz pokazuje w jaki sposób Bank Ochrony Środowiska współrealizuje rządowy program Czyste Powietrze.  Dzięki naszej ofercie poszerzamy dostępność finansowania, które umożliwia podjęcie działań przyczyniających się jeszcze w większym stopniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych. W najbliższym czasie planujemy wspierać kolejne gminy w walce o czyste powietrze - powiedział podczas konferencji prasowej Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Prezydent Ludomir Handzel podkreślił, że Miasto Nowy Sącz jest pierwszym samorządem w Polsce, który podpisał umowę o takim charakterze z Bankiem Ochrony Środowiska. Dzięki niej, mieszkańcy gminy otrzymają ofertę finansową dostosowaną do ich potrzeb.
- W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy szereg rozmów na temat wsparcia mieszkańców przez Bank Ochrony Środowiska. Wierzę, że ta współpraca jest krokiem naprzód w kierunku ograniczenia niskiej emisji  w naszym mieście. – powiedział prezydent Ludomir Handzel.