Mieszkańcy Miasta Nowy Targ wymienią stare kotły na nowe

Bank Ochrony Środowiska oraz Urząd Miasta Nowy Targ rozpoczynają współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy Gminy Miasto Nowy Targ zadbają o swoje zdrowie korzystając ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca w domu.

Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”.

W ramach współpracy Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną „Przejrzystą Pożyczkę” dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ. Otrzymane z niej środki będzie można wykorzystać na:

  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe lub olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej i gazowej,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.

- Nawiązanie współpracy z Gminą Miasto Nowy Targ pokazuje, że Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie współrealizuje rządowy program „Czyste Powietrze”. Nasza oferta zwiększa dostępność finansowania umożliwiającego podjęcie działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych - stwierdził Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Burmistrz Grzegorz Watycha powiedział:
„Mam ogromną nadzieję, że udzielane wsparcie informacyjne naszym mieszkańcom przez wytypowanych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ o preferencyjnej pożyczce z Banku Ochrony Środowiska, ułatwi realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę stanu jakości powietrza w naszym pięknym Mieście”.