Bank Ochrony Środowiska oraz Urząd Miasta Nowy Targ rozpoczynają współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy Gminy Miasto Nowy Targ zadbają o swoje zdrowie korzystając ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca w domu.

Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”.

W ramach współpracy Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną „Przejrzystą Pożyczkę” dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ. Otrzymane z niej środki będzie można wykorzystać na:

  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe lub olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej i gazowej,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.

- Nawiązanie współpracy z Gminą Miasto Nowy Targ pokazuje, że Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie współrealizuje rządowy program „Czyste Powietrze”. Nasza oferta zwiększa dostępność finansowania umożliwiającego podjęcie działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych - stwierdził Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Burmistrz Grzegorz Watycha powiedział:
„Mam ogromną nadzieję, że udzielane wsparcie informacyjne naszym mieszkańcom przez wytypowanych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ o preferencyjnej pożyczce z Banku Ochrony Środowiska, ułatwi realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę stanu jakości powietrza w naszym pięknym Mieście”.