Nowe oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych od 22.07.2020 r.

Informujemy, że 22.07.2020 r. zmianie ulega oprocentowanie na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych dla Klientów instytucjonalnych.

Korporacje i finanse publiczne

 1. Lokaty

  Okres lokowania

  Do 21 lipca 2020 r.

  Od 22 lipca 2020 r.

  Oprocentowanie stałe

  7 dni

  0,30

  0,01

  14 dni

  0,35

  0,01

  21 dni

  0,55

  0,01

  1 miesiąc

  0,60

  0,05

  2 miesiące

  0,60

  0,05

  3 miesiące

  0,65

  0,10

  6 miesięcy

  0,75

  0,20

  12 miesięcy

  0,80

  0,30

  Oprocentowanie zmienne – dotyczy tylko lokat odnawiających się

  1 miesiąc

  0,65

  0,05

  3 miesiące

  0,70

  0,10

  6 miesięcy

  0,80

  0,20

  12 miesięcy

  0,85

  0,30

 2. Kaucje

  Okres lokowania

  Do 21 lipca 2020 r.

  Od 22 lipca 2020 r.

  Oprocentowanie zmienne

  1 miesiąc

  0,60

  0,05

  3 miesiące

  0,65

  0,10

  6 miesięcy

  0,75

  0,20

  12 miesięcy

  0,80

  0,30

 3. Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes

Przedział salda (PLN)

Do 21 lipca 2020 r.

Od 22 lipca 2020 r.

Oprocentowanie zmienne

od 0,01 do 50 000,00

0,25

0,05

od 50 000,01 do100 000,00

0,50

0,10

od 100 000,01 do 300 000,00

0,80

0,20

od 300 000,01 do 500 000,00

0,80

0,20

od 500 000,01

0,25

0,05

Mikroprzedsiębiorstwa, Wspólnoty Mieszkaniowe i Organizacje Pozarządowe

 1. Lokaty

  Okres lokowania

  Do 21 lipca 2020 r.

  Od 22 lipca 2020 r.

  Oprocentowanie stałe

  7 dni

  0,25

  0,01

  14 dni

  0,30

  0,01

  21 dni

  0,45

  0,01

  1 miesiąc

  0,45

  0,05

  3 miesiące

  0,55

  0,10

  6 miesięcy

  0,65

  0,20

  12 miesięcy

  0,75

  0,30

  Oprocentowanie zmienne – dotyczy tylko lokat odnawiających się

  1 miesiąc

  0,55

  0,05

  3 miesiące

  0,80

  0,10

  6 miesięcy

  0,80

  0,20

  12 miesięcy

  0,85

  0,30

 2. Kaucje

  Okres lokowania

  Do 21 lipca 2020 r.

  Od 22 lipca 2020 r.

  Oprocentowanie zmienne

  1 miesiąc

  0,45

  0,05

  3 miesiące

  0,55

  0,10

  6 miesięcy

  0,65

  0,20

  12 miesięcy

  0,75

  0,30

 3. Rachunki bieżące

  Nazwa rachunku

  Do 21 lipca 2020 r.

  Od 22 lipca 2020 r.

  Rachunki w bieżącej ofercie sprzedażowej

  Konto ELASTYCZNE Taryfa oszczędna

  0,01

  0,00

  Konto ELASTYCZNE Taryfa optymalna

  1,00

  0,00

  Konto Wspólnota

  0,01

  0,00

  Konto Wspólnota PLUS

  0,01

  0,00

  Rachunek bieżący i pomocniczy w USD, EUR, GBP, CHF

  0,10

  0,00

  Rachunek bieżący i pomocniczy w SEK

  0,01

  0,00

  Rachunek w administracji

  Konto EKOSTARTER

  0,01

  0,00

 4. Rachunku Lokacyjnego dla klientów instytucjonalnych w segmencie detalicznym, będącego w administracji w %

Przedział salda

Do 21 lipca 2020 r.

Od 22 lipca 2020 r.

Oprocentowanie zmienne

do 50.000,00

0,25

0,05

od 50 000,01  do 100 000,00

0,50

0,10

od 100 000,01 do 300 000,00

0,90

0,20

od 300 000,01

brak stawki

0,00