Nowe Tabele oprocentowania oraz Taryfy opłat i prowizji

Szanowni Państwo,
informujemy o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących rachunków bankowych:

  1. Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych, MSP, Finansów Publicznych i Funduszy Ekologicznych – wchodzi w życie 6 kwietnia 2022 r.
  2. Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wchodzi w życie 22 kwietnia 2022 r.
  3. Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wchodzi w życie 30 kwietnia 2022 r.

Nowe Tabele i Taryfy dostępne są na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl/wazne-informacje/tabele-oplaty.