Nowe Taryfy Opłat i Prowizji dla Mikroprzedsiębiorstw, Wspólnot mieszkaniowych i NGO oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. wchodzą w życie zmiany:

- Taryfy opłat i prowizji dla Mikroprzedsiębiorstw, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji pozarządowych

- Tabeli oprocentowania środków pieniężnych dla Mikroprzedsiębiorstw, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji pozarządowych.

Od 1 marca 2023 r. obowiązywać będą nowa Taryfa opłat i prowizji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (JDG),

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi Taryfami i Tabelą oprocentowania na stronie Banku.