Nowy Regulamin bankowości elektronicznej BOŚBank24

Systematycznie usprawniamy nasze systemy, wdrażamy nowe produkty i rozwiązania oraz dostosowujemy regulacje. W związku z tym zaktualizowaliśmy Regulamin bankowości elektronicznej BOŚBank24, który zacznie obowiązywać z dniem 1 czerwca 2020 r.

Nowy regulamin otrzymali Państwo w wiadomości w systemie BOŚBank24 lub przesyłką pocztową.

Jest on także dostępny na stronie Banku w zakładce Bankowość internetowa w sekcji Ważne informacje i dokumenty.