Nowy Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów instytucjonalnych

Od 22 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w BOŚ S.A. oraz nowy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów instytucjonalnych w BOŚ S.A.
Z treścią Regulaminów można zapoznać się pod poniższymi linkami: