Nowy Regulamin rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

29 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy Regulamin rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku (www.bosbank.pl/wazne-informacje/tabele-oplaty) w zakładce  Regulaminy.