Nowy system bankowości elektronicznej w Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska testuje nowy system bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, który wkrótce będzie udostępniony odbiorcom. W pierwszej kolejności Bank wdroży responsywny system bankowości internetowej, a następnie aplikację mobilną i nowe rozwiązania funkcjonalne.

Nowy system to omnikanałowa platforma bankowości internetowej i mobilnej, która będzie pozwalała na stały rozwój i sukcesywne dodawanie nowych funkcji. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o zmieniających się potrzebach Klienta Banku.
Nowy system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał korzystanie z nowej metody autoryzacji – autoryzacji mobilnej z wykorzystaniem tokena mobilnego. Metoda ta będzie zgodna z wymogami dyrektywy PSD2 dotyczącymi silnego uwierzytelniania. Funkcjonujące obecnie tokeny sprzętowe zostaną wycofane, a do dyspozycji Klientów pozostanie również możliwość autoryzacji kodem SMS.

Klienci będą mogli równocześnie korzystać z dotychczasowej i nowej wersji systemu, tak aby mieć czas na zapoznanie się ze zmianami i migrację z tokenów sprzętowych na nowy sposób autoryzacji. Bank rozpoczął już aktywne działania zmierzające do migracji Klientów na nowe urządzenia autoryzacyjne, które umożliwią prace w ramach ekosystemu nowej bankowości internetowej.
Dotychczasowy system bankowości internetowej przestanie być udostępniany Klientom z dniem obowiązywania wymogów PSD2 tj. 14 września 2019r. Do tego czasu zaplanowane jest przeprowadzenie migracji użytkowników na nowy system bankowości i nowe urządzenia autoryzacyjne.

Bank buduje jednocześnie interfejs dostępowy (API), umożliwiający uprawnionym podmiotom - certyfikowanym TPP (Third Party Provider) łatwy i bezpieczny dostęp do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta, zgodnie z koncepcją otwartej  bankowości.