Pierwsi klienci Banku Ochrony Środowiska już korzystają z Tarczy Finansowej PFR

BOŚ pod koniec kwietnia rozpoczął przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwsi klienci banku już dziś korzystają z ochrony Tarczy Finansowej.

Klienci BOŚ z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wnioski o wsparcie oferowane w ramach Tarczy Finansowej PFR mogą składać w bankowości elektronicznej przez specjalny formularz aplikacyjny będący odpowiednikiem wniosku subwencyjnego.

Podanie spółki Mar-Med zostało rozpatrzone jako jedno z pierwszych. „Od 1995 roku działamy na polskim rynku. Zajmujemy się dystrybucją sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej. Czasowe ograniczenie działalności gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych sprawiło, że nasi klienci zawiesili decyzje w sprawach związanych wyposażeniem swoich placówek czego skutkiem był nagły spadek przychodów. Wniosek o subwencje PFR złożyliśmy w BOŚ w dniu uruchomienia programu, czyli 29 kwietnia wieczorem. Decyzję otrzymaliśmy po 24 godzinach, a środki wpłynęły na konto następnego dnia roboczego. Szybkie zweryfikowanie naszego wniosku przez BOŚ oraz wsparcie Tarczą PFR daje nam szanse na utrzymanie aktywności sprzedażowej” - powiedział Piotr Skorek, prezes zarządu Mar-Med Sp. z o.o.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Subwencje zwrotne będące instrumentem finansowym Programu PFR przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki lub rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Bank jest pośrednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju w zawieraniu z firmami na jego rzecz umów subwencji finansowych.

„Wdrożone przez Polski Fundusz Rozwoju rozwiązania, których obsługę zapewnia między innymi Bank Ochrony Środowiska zapobiegną masowym upadłościom firm, zwolnieniom tysięcy pracowników oraz innym negatywnym konsekwencjom pandemii COVID-19. Obsługę Tarczy Finansowej traktujemy jako nasz obowiązek wobec polskich przedsiębiorstw. Zapewnienie płynności finansowej da im szansę przetrwania największego od lat kryzysu. Zespół BOŚ dba o to, aby nasi klienci otrzymywali wszelkie potrzebne im informacje i wsparcie, a wnioski były rozpatrywane jak najszybciej jest to możliwe” – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej lub za rozpatrzenie wniosku. Wniosek subwencyjny można składać przez bankowość elektroniczną iBoss24.