Podszywanie się oszustów pod pracowników banku oferujących samorządom lokaty bankowe

Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podszywania się oszustów pod pracowników banku oferujących samorządom lokaty bankowe np. "Lokatę bliżej samorządów”

Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonego monitoringu oraz we współpracy z bankami FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ustalił, że w ostatnim okresie jednostki administracji samorządowej narażone są na bezpośrednie ataki ze strony przestępców, którzy podszywają się pod pracowników banków i z użyciem socjotechniki podejmują próbę wyłudzenia środków, oferując założenie lokaty terminowej w banku np. „Lokaty bliżej samorządów”.
Najnowszy scenariusz oszustwa można opisać w 5 krokach:

 1. kontakt telefoniczny lub mailowy osoby podszywającej się pod pracownika banku (oszusta) ze skarbnikiem urzędu miasta/gminy,
 2. oszust przedstawia ofertę produktu specjalnego – lokatę terminową – „Lokata bliżej samorządów” oraz proponuje otwarcie rachunku technicznego do obsługi lokaty, przesyła również via mail umowę/parametry lokaty terminowej na ustaloną kwotę,
 3. w następnym kroku zainteresowany podmiot ma dokonać przelewu środków na wskazany numer rachunku technicznego,
 4. po dokonaniu przelewu klient za pośrednictwem kuriera ma odesłać umowę rachunku i lokaty terminowej,
 5. środki przekazane rzekomo na konto techniczne lokaty terminowej faktycznie trafiają na rachunek słupa/muła, skąd są dalej transferowane na konta przestępcze.  
  Wszystkie formalności realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokumenty lub warunki lokaty są wysyłane z adresu mailowego podszywającego się pod bank. W takich okolicznościach rekomendujemy zachowanie najwyższej ostrożności!!!

Zastosuj się do kilku ważnych zasad:

 • nie podawaj żadnych informacji poufnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządowej oraz danych dostępowych, w tym loginu i hasła do bankowości internetowej – te informacje są poufne, powinny być tylko w posiadaniu osób upoważnionych i nikt nie ma prawa wymagać ich podania, faktyczny przedstawiciel banku nigdy o to nie zapyta,
 • jeżeli rozmowa wzbudza jakiekolwiek wątpliwości lub niepokój, należy rozłączyć się, odczekać minimum 30 sekund, a następnie samodzielnie połączyć się z bankiem, którego rzekomy przedstawiciel dzwonił, koniecznie wybierając oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, a nie oddzwaniając na wcześniejsze połączenie,
 • należy zawsze mieć świadomość, że wyświetlony numer telefonu lub nazwa banku nie są gwarancją, że rozmawiamy z faktycznym przedstawicielem banku,
 • należy zwrócić uwagę na adres e-mail i upewnić się, że należy do banku, z którym masz relacje biznesowe (wyświetlany adres e-mail może być podobny do adresu e-mail Twojego banku).
  W przypadku podejrzenia próby popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało popełnione niezwłocznie poinformuj o tym fakcie swój bank oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.
 • FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP