Program "Czyste Powietrze" wkracza w nową fazę – poinformowały NFOŚiGW i ZBP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. Obie instytucje dążą do uruchomienia od września br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe, a tym samym jeszcze sprawniejszej realizacji Programu "Czyste Powietrze."

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Podczas trwających w najbliższych tygodniach prac, przygotowane zostaną procedury obsługi przez banki wniosku właściciela domu jednorodzinnego (beneficjenta) o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosek o dotację będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

NFOŚiGW oraz ZBP, przy współpracy z zainteresowanymi bankami, określą również wymogi funkcjonalne platformy obsługi Programu „Czyste Powietrze”, uwzględniając przy tym potrzebę digitalizacji i komunikacji stron biorących udział w procesie finansowania, co znacznie uprości proces obsługi wniosków i jednocześnie powinno pozwolić na zwiększenie dostępności finansowania.

Bank Ochrony Środowiska zadeklarował pełną współpracę we wdrożeniu obsługi wniosków o dotację w kanale bankowym wraz z ofertą kredytowania beneficjentów Programu.

Więcej informacji https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Program-Czyste-Powietrze-wkracza-w-nowa-faze