Projekt ELENA - Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla firm doradztwa technicznego

Jeśli reprezentujesz firmę doradztwa technicznego, specjalizującą się w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla projektów inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej w obszarach:

  • modernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  • budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • modernizacji oświetlenia ulicznego oraz
  • budowy i modernizacji systemów ciepłowniczych

weź udział w bezpłatnych konsultacjach organizowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

Spotkanie w formule zdalnej  (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) odbędzie się 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Zaplanowane na 60 minut.

Bank Ochrony Środowiska uzyskał grant z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach projektu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”. Projekt jest finansowany z unijnej inicjatywy ELENA (ang. European Local ENergy Assistance).

Środki z grantu umożliwią sfinansowanie do 90% wartości dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną w sektorze:

  • publicznym (JST, spółki komunalne)
  • przedsiębiorstw (MŚP i Mid-cap) oraz
  • mieszkaniowym (SM, WM, TBS)

Zgodnie z założeniami Projektu, dokumentacja techniczna będzie przygotowywana przez wyspecjalizowane firmy doradztwa technicznego/inżynierskiego,  z którymi BOŚ podpisze ramowe umowy o współpracy. Firmy współpracujące, Bank wybierze w drodze procedury konkurencyjnej.

W celu efektywnego wykorzystania środków z grantu oraz zapewnienia inwestorom usług wysokiej jakości organizujemy spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy podstawowe założenia Programu, planowane kryteria wyboru firm współpracujących z BOŚ oraz proces obsługi Klientów.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu poprzez wysłanie wiadomości na adres: elena@bosbank.pl do 10 czerwca. Zaproszenie z linkiem do spotkania wyślemy do zarejestrowanych uczestników.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: elena@bosbank.pl.