Raport Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska 2018/2019 – rośnie rola instytucji finansowych we wspieraniu ekoinwestycji

Raport Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska 2018/2019 – rośnie rola instytucji finansowych

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL–ECO SYSTEM, Bank Ochrony Środowiska zaprezentował Raport Ekologiczny 2018/2019 - najważniejsze, cykliczne opracowanie podsumowujące działania banku na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Coraz bardziej widoczna nieuchronność negatywnych skutków zmian klimatu na świecie i konieczność podjęcia realnych działań, które mogą je ograniczyć sprawia, że rośnie rola instytucji finansowych takich jak nasza. Dotychczasowe efekty działalności BOŚ oraz przykłady ekobanków za granicą pokazują, że zielone banki dzięki unikalnym kompetencjom – wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska i znajomości potrzeb w tym zakresie - znakomicie wspierają oraz stymulują prywatne ekoinwestycje – napisał Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska w najnowszym Raporcie Ekologicznym.

W tegorocznym wydaniu Raportu obok statystyk przedstawiono przykłady inwestycji proekologicznych zrealizowanych przy współpracy z bankiem,  w których efekty środowiskowe idą w parze z korzyściami finansowymi. Są to inwestycje z zakresu budownictwa zrównoważonego, energetyki odnawialnej oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Bank Ochrony Środowiska, od początku swojego istnienia, wskazuje transakcje stanowiące portfel kredytów ekologicznych. Transakcja może zostać włączona do portfela proekologicznego tylko, jeśli realizowane przedsięwzięcie generuje określony, wymierny efekt ekologiczny lub jeśli dany przedsiębiorca działa w branży związanej z ochroną środowiska.

Istotnym elementem opracowania jest kwestia prowadzonej przez bank edukacji ekologicznej na rzecz społeczeństwa, klientów i pracowników banku. Zaprezentowano w nim projekty proekologiczne, w które zaangażowana jest Fundacja BOŚ: Postaw na Słońce –  promocja wykorzystania mikroinstalacji OZE, Zielona Ławeczka – zazielenianie przestrzeni miejskiej, Brudno Tu – inwentaryzacja dzikich wysypisk w Polsce, Tradycyjny Sad – ochrona różnorodności biologicznej Polski i Świat oczami młodych – edukacja w zakresie sposobów ochrony klimatu.

Zapraszamy do zapoznania się najnowszym Raportem Ekologicznym Banku Ochrony Środowiska