15 kwietnia 2024 r. ulega zmianie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,
15 kwietnia 2024 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych.

Co się zmieniło?

Wprowadzone zmiany dotyczą m. in. dostosowania regulaminów do przepisów ustawy o aplikacji mObywatel z 26 maja 2023 r. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r.

Gdzie można znaleźć regulamin?

Aktualne wersje regulaminów udostępniliśmy w zakładce „Dokumenty”.

Jeśli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem:
801 355 455, +48 22 543 34 34.

Pozdrawiamy

Zespół BOŚ