Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm - Ważna informacja na temat programu!

W dniu 31 lipca 2020 roku upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że:

 1. Klienci BOŚ wnioski o subwencję finansową mogą składać do 31 lipca 2020 r.
 2. Odwołania od decyzji PFR będzie można składać do 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że:
  a) odwołanie może złożyć firma, która otrzymała subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana;
  b) odwołanie można złożyć nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne/wyjaśniające dotyczące decyzji PFR będą przyjmowane :
  a) do 14 sierpnia 2020 r. dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.;
  b) do 16 października 2020 r. do odwołań składanych do 30 września 2020 r.

Uwaga!
PFR odpowie na wszystkie zgłoszenia reklamacyjne klientów, bez względu na termin zakończenia programu czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.