Tarcza PFR 2.0 - komunikat

5 lutego 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju wprowadził  zmiany w treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” dotyczące m.in. rozszerzenia kodów PKD uprawniających do ubiegania się o subwencję finansową, o 9 nowych kodów PKD:

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

85.59.A Nauka języków obcych;

93.12.Z Działalność klubów sportowych;

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Wybór powyższych kodów PKD we wnioskach o subwencję składanych w bankowości elektronicznej BOŚBank24/ iBOSS24 umożliwimy w ciągu najbliższych dni.

Z poważaniem,

Zespół Banku Ochrony Środowiska