Ułatwienia dla Kredytobiorców
Tarcza 4.0

Drogi Kliencie,
w związku z obecną sytuacją Bank Ochrony Środowiska S.A. umożliwił  Kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat kapitału kredytów oraz dostosowania transakcji faktoringowych.


Wniosek o zawieszenie spłaty możesz złożyć, nie wychodząc z domu, w bankowości elektronicznej BOŚBank24 i iBOSS24. Nie musisz również odwiedzać oddziału naszego banku.


Możesz wystąpić o zawieszenie spłat dla następujących produktów:

 • Klient indywidualny: pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, kredyt na cele ekologiczne, karta kredytowa

Informacja dla Klientów indywidualnych


1. Zawieszenie jest przygotowane dla Klientów spłacających pożyczki i kredyty, w tym kredyty hipoteczne, nieposiadających zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku.
2. Klienci mogą skorzystać z zawieszenia płatności kapitału przez okres do 3 miesięcy. Zawieszenie nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania. Zawieszone raty kapitału zostaną podzielone na ilość rat pozostałych do spłaty – po zakończeniu okresu zawieszenia – co w efekcie spowoduje podwyższenie raty kapitałowo-odsetkowej, spłacanej po okresie zawieszenia.
3. Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem:

 • bankowości internetowej BOŚBank24,
 • Call Center BOŚ – nr tel.: +48 22 543 34 33 (opłata za połączenie według taryfy operatora),
 • w najbliższej czynnej Placówce Banku.

4. Decyzję o zwieszeniu rat podejmuje BOŚ. W przypadku kredytów udzielanych ze środków albo z dofinansowaniem partnera zewnętrznego np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK zgoda BOŚ na zawieszenie rat kapitału jest uzależniona od zgody partnera zewnętrznego.
5. Rozpatrzenie wniosku i zawieszenie spłaty rat kapitału jest zwolnione z opłat.
6. Wnioskodawca może wycofać wniosek o zawieszenie spłaty rat kapitału, gdy złożony przez niego wniosek nie został jeszcze zrealizowany.
W przypadku gdy złożony wniosek został rozpatrzony i zawieszenie spłaty rat kapitału zostało udzielone, Klient może zrezygnować z zawieszenia kolejnych rat. Wniosek o rezygnację z zawieszenia kolejnych rat należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym datę płatności kolejnej raty wynikającym z harmonogramu.
O wprowadzonej zmianie Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem sms.
7. Bank przekazuje informacje o skorzystaniu z zawieszenia wykonania umowy kredytu do Biura Informacji Kredytowej („BIK”), zgodnie z art. 105 ust. 4i Prawa bankowego.


Najczęściej zadawane pytania

 • Skorzystaj z przycisku poniżej, a po zalogowaniu wybierz opcję Wnioski i odszukaj wniosek o nazwie "Wniosek o zawieszenie rat kredytowych" lub "Wniosek o Dostosowanie Transakcji Faktoringowej",  "Wniosek o Zawieszenie Spłat karty kredytowej"

 • 1. Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej i przejdź do zakładki wnioski.
  2. Wybierz wniosek „zawieszenie rat” i uzupełnij wszystkie dane:
  - numer umowy,
  - liczba rat, które chcesz zawiesić,
  - miesiąc, od którego zawieszenie ma obowiązywać.
  3. Przeczytaj oświadczenie.
  4. Autoryzuj i wyślij wniosek do realizacji.

  Akceptacja wniosku odbędzie się za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

  Wniosek możesz złożyć też:
  Na infolinii lub przez usługę TELEBOŚ
  (dla klientów indywidualnych)
  nr tel.: 22 543 34 33
  W placówce BOŚ

  Wniosek prosimy złożyć co najmniej na 4 dni robocze lub 14 dni w przypadku kredytów udzielanych w ramach współpracy z NFOŚiGW lub WFOŚiGW, przed datą spłaty najbliższej raty kredytu. Dzięki temu rozpatrzenie go przez BOŚ będzie możliwe jeszcze przed najbliższą datą wymagalności raty kredytu. W przypadku okresu krótszego niż 4 lub 14 dni wniosek zostanie rozpatrzony przed upływem wymagalności kolejnej raty kredytu.

  Nie można zawiesić spłaty rat kapitału kredytu lub pożyczki z zaległościami w spłacie na dzień składania wniosku.

  Wniosek o zawieszenie spłaty nie dotyczy kredytu giełdowego.


  Jeżeli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat kapitału, zmieni się wysokość kolejnych rat kapitału Twojego kredytu lub pożyczki – kwota niespłaconej raty powiększy kwoty rat pozostających do spłaty.

  • Sprawdzamy każdy wniosek o zawieszenie i informujemy Cię o decyzji w sposób, który wskażesz w dyspozycji (e-mail lub SMS). Pamiętaj: rozpoczynamy obsługę Twojego wniosku od razu, gdy do nas wpłynie. Nie musisz nic więcej robić. Obsługa może potrwać maksymalnie 14 dni.
  • Złożenie i rozpatrzenie dyspozycji o zawieszenie rat kapitału kredytu lub pożyczki oraz zawieszenie spłaty rat kapitału jest bezpłatne.
  • Możesz skorzystać z zawieszenia do 3 następujących po sobie rat kapitału kredytu lub pożyczki:
  • Opcja jest dostępna również dla Klientów, którzy skorzystali z umownego zawieszenia spłaty rat od stycznia br. w ramach swojego kredytu/pożyczki.
  • Numer telefonu komórkowego, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w Twoich danych w banku.
  • Jeżeli wszystkie dane we wniosku są poprawne, nie można go anulować.
  • Wskazane we wniosku terminy liczone są od kolejnego dnia roboczego przypadającego po dniu, w którym złożono wniosek.

Tak wypełnisz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej i przejdź do zakładki wnioski

Wybierz wniosek „zawieszenie rat” i uzupełnij: 
- numer umowy
- liczba rat, które chcesz zawiesić
- miesiąc, od którego zawieszenie ma obowiązywać

Przeczytaj oświadczenie

Autoryzuj i wyślij wniosek do realizacji.  Akceptacja wniosku odbędzie się za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

Zaloguj się

Zaloguj się

BOŚBank24 lub iBOSS24