Współpraca BOŚ i UKSW na rzecz środowiska

Bank Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczynają wspólne projekty na rzecz ekologii. Celem współpracy jest aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska.

Sygnatariuszami listu intencyjnego z dnia 11 lipca br. są Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczanie obu instytucji: Banku w aspekcie finasowania przedsięwzięć ekologicznych oraz UKSW
w zakresie ekologii, biologii oraz ochrony i inżynierii środowiska daje możliwość wypracowania efektywnej współpracy eksperckiej, polegającej na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych, organizacji wspólnych działań i kampanii edukacyjnych na rzecz środowiska i kooperacji dydaktyczno – edukacyjnej. Wspólne przedsięwzięcia będą związane ze szkoleniami, stażami, praktykami, studiami podyplomowymi, a także publikacjami. Ponadto, w ramach wzajemnej współpracy planuje się utworzenie Kapituły nagradzającej najlepsze prace studenckie poświęcone aspektom ekologicznym.

Bank Ochrony Środowiska posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie finansowania rozwiązań ekologicznych. W tym czasie udzielił on około 20,8 mld zł kredytów ekologicznych na różne zadania służące ochronie środowiska, a wartość inwestycji zrealizowanych z ich udziałem to 51,5 mld zł.

Jestem przekonany, że stworzona przez nas platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przyniesie wymierne efekty obu instytucjom. Utrzymanie pozycji lidera wyspecjalizowanego w finansowaniu inwestycji ekologicznych wymaga od nas nieustannego absorbowania wyników badań oraz stałej współpracy ze środowiskiem naukowym. – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu BOŚ Banku.

Doświadczenie w finasowaniu ochrony środowiska to skala dotychczasowych projektów, ale również wiedza specjalistyczna kadry bankowej. BOŚ Bank zatrudnia inżynierów środowiska oraz specjalistów kierunków pokrewnych, którzy współpracują z klientami, pomagając im we właściwym przygotowaniu procesu inwestycyjnego, a także w wypracowaniu dobrego momentu finansowego dla każdego projektu. Pomagają Klientom dostrzec aspekty proekologiczne realizowanych działań i zidentyfikować ich efekty ekologiczne.

UKSW od wielu lat prowadzi projekty badawczo-naukowe na rzecz środowiska, ekologii i inżynierii środowiska. Uniwersytet posiada również zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Niebawem powstanie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
w Dziekanowie Leśnym, w którym partnerzy UKSW, w tym Bank Ochrony Środowiska będą prowadzić
z Uniwersytetem badania i projekty.

W ramach funkcjonowania Uniwersytetu skupiamy się na wszystkich aspektach dotyczących życia człowieka począwszy od nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych czy biologicznych przez medycynę do inżynierii środowiska. Jak wiemy środowisko wpływa na nas zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Jestem przekonany, że zawarte porozumienie i współpraca wpłynie bardzo pozytywnie na środowisko naturalne zarówno poprzez badania naukowe, jak i planowane kampanie edukacyjne umożliwiając na pełne wykorzystanie naszego wspólnego potencjału – podkreśla rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.