Wstrzymanie do 5 lutego 2021 r. przyjmowania wniosków o kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią

Od 19 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r. (włącznie) Bank zawiesza przyjmowanie wniosków o kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Przyjmowanie wniosków wznowimy 8 lutego 2021 r., po dostosowaniu zasad obsługi kredytu do zmian w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i zmian umowy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.