Wzmocnienie Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Iwona Marciniak i Sebastian Bodzenta powołani na stanowiska wiceprezesów Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Decyzją Rady Nadzorczej banku obejmą oni powierzone funkcje odpowiednio 29 czerwca i 10 lipca br. Jednocześnie Iwona Marciniak zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej BOŚ.

Pełny skład Zarządu Banku Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

  1. Paweł Trętowski, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku
  2. Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca prezesa Zarządu
  3. Iwona Marciniak, wiceprezes Zarządu
  4. Sebastian Bodzenta, wiceprezes Zarządu (od 10 lipca 2023 r.)

Iwona Marciniak to doświadczona menadżerka specjalizująca się w rachunkowości, finansach i controllingu. Pracowała m.in. w PKO Banku Polskim, Invest Banku oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w firmie Operator ARP. W latach 2019-2022 jako dyrektor Biura Finansów pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Od 2022 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako zastępca dyrektora Biura z jednoczesnym stanowiskiem dyrektora Departamentu Finansowego.

Iwona Marciniak jest absolwentką Politechniki Koszalińskiej (Nauczanie techniki i informatyki oraz Zarządzanie finansami i bankowość), Akademii Rolniczej w Szczecinie (Rachunkowość), a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Rachunkowość i controlling).

Sebastian Bodzenta posiada duże doświadczenie w kierowaniu i rozwoju spółek z branży energetycznej i ochrony środowiska. Pełnił funkcję prezesa Zarządu m.in. w Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W latach 2018-2019 związany z Bankiem Ochrony Środowiska jako ekspert ds. analiz rynkowych, p.o. dyrektora Departamentu Sprzedaży i Sieci oraz dyrektor Departamentu Sprzedaży; wcześniej w latach 2016 – 2018 kierował Zarządem spółki BOŚ Eko Profit S.A.

Sebastian Bodzenta jest absolwentem Politechniki Opolskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki). Ukończył także Międzyuczelniane studia podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe „Relacje międzynarodowe i dyplomacja” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest również absolwentem studiów Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ukończył.

Powołanie doświadczonych menedżerów do Zarządu Banku Ochrony Środowiska ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania banku we wszystkich kluczowych obszarach oraz konsekwentne budowanie pozycji BOŚ, jako wiodącego banku w obszarze zielonych finansów w Polsce.