Zasady dotyczące zleceń płatniczych realizowanych przez dostawców usług płatniczych „w imieniu” oraz „na rzecz” osób lub podmiotów trzecich obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

Komunikat dla Dostawców usług płatniczych

Od 1 stycznia 2024 osoby realizujące zlecenia płatnicze „w imieniu” oraz „na rzecz” osób lub podmiotów trzecich, mają obowiązek podawać dodatkowe dane w szczegółach transakcji*:

  • numer rachunku bankowego płatnika i odbiorcy lub unikatowy identyfikator transakcji,
  • imię i nazwisko lub pełną nazwę płatnika i odbiorcy,
  • w przypadku płatnika – pełny adres lub urzędowy numer identyfikacyjny,
  • jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, zamiast adresu można wpisać datę i miejsce urodzenia lub numer dokumentu tożsamości – poza wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu lub ustawie.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją zawartą w dokumencie: Zasady dotyczące Zleceń Płatniczych realizowanych przez Dostawców Usług Płatniczych i ich agentów w imieniu oraz na rzecz osób/podmiotów trzecich – są dostępne tu:
Zasady dotyczące Zleceń Płatniczych

* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, dostawcy (PSP).