Zastrzeżony numer PESEL – zalety i ograniczenia

Zastrzeżony numer PESEL – jakie są zalety, a jakie ograniczenia?

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą weryfikować, czy numer PESEL został przez Ciebie zastrzeżony. Wynika
to z ustawy z 7 lipca 2023 roku.

Czego jako bank nie zrobimy, jeśli numer jest zastrzeżony?

Jeśli PESEL jest zastrzeżony, nie będziemy mogli:

 1. udzielić Ci kredytu albo pożyczki, w tym wydać karty kredytowej;
 2. założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego albo oszczędnościowego;
 3. zmienić umowy kredytu lub pożyczki, jeśli Twoje zadłużenie się zwiększa;
 4. wypłacić Ci w placówce banku więcej pieniędzy niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2024 r.
  to 12 726 zł). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat ze wszystkich Twoich kont, w ciągu jednego dnia, we wszystkich placówkach banku.

Gdzie możesz zastrzec numer PESEL oraz cofnąć jego zastrzeżenie?

Numer PESEL zastrzeżesz lub cofniesz jego zastrzeżenie:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w dowolnym urzędzie miasta albo gminy.

Jeśli planujesz załatwić ważną sprawę finansową, w każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL: bezterminowo albo też możesz ustalić datę, kiedy zastrzeżenie ponownie wejdzie w życie.

Jakie są korzyści z zastrzegania numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL ochroni Cię przed nieuprawnionym wykorzystaniem, użyciem go bez Twojej wiedzy,
np. w celu:

 • zaciągnięcia kredytu albo pożyczki,
 • zamówienia kopii karty SIM,
 • podpisania aktu notarialnego, dotyczącego nieruchomości.

Zastrzeganie numeru PESEL to skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości. Warto skorzystać z tej usługi, aby chronić siebie i swoje finanse przed potencjalnymi zagrożeniami.