Żegnamy profesora Jana Szyszko

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. Jana Szyszko
Trzykrotnego Ministra Środowiska
Wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego
Posła czterech kadencji
Prezydenta V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ
Założyciela i Prezesa Stowarzyszenia
Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

Całe swoje życie poświęcił Pan pracy na rzecz środowiska naturalnego. Dziękujemy za Pana zaangażowanie
oraz konstruktywną współpracę w zakresie wdrażania programów wspierających realizację inwestycji proekologicznych.

Łącząc się w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy
Banku Ochrony Środowiska