Zmiana oferty

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wycofane zostają z oferty Banku następujące produkty:

I.  z oferty dla mikroprzedsiębiorców:

 • Szybki kredyt obrotowy dla mikroprzedsiębiorstw,
 • Szybki kredyt inwestycyjny dla mikroprzedsiębiorstw,
 • Pożyczka hipoteczna dla mikroprzedsiębiorstw,
 • Kredyt na bieżącą działalność w ramach projektu TORO dla NGO,
 • Kredyt uzupełniający w ramach projektu TORO dla NGO,
 • Kredyt pomostowy w ramach projektu TORO dla NGO,
 • Leasing nierejestrowany we współpracy z LeaseLink sp. z o.o.,

II.    z oferty dla klientów korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Kredyt dyskontowy,
 • Kredyt inwestycyjny we współpracy z ARiMR (3 linie kredytowe),
 • Kredyt klęskowy we współpracy z ARiMR (4 linie kredytowe),

III.    z oferty Agro:

 • Kredyt obrotowy AGRO w rachunku bieżącym,
 • Kredyt obrotowy AGRO w rachunku kredytowym nieodnawialnego,
 • Kredyt obrotowy AGRO w rachunku kredytowym odnawialny skupowy,
 • Kredyt inwestycyjny AGRO,

IV.    z oferty produktów ubezpieczeniowych:

 • Ubezpieczenia na życie pod nazwą „Moja Ochrona ze Zwrotem” oferowanego przez Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Jednocześnie dokonane zostały zmiany w Taryfach opłat i prowizji oraz Tabelach oprocentowania. Zmiany te polegają na wykreśleniu/przeniesieniu odpowiednich produktów do działów zawierających produkty wycofane z oferty/w administracji i wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2020 r.

Klientom, którzy aktualnie korzystają z w/w produktów, w przypadku produktów odnawialnych, w momencie odnowienia zostaną zaproponowane nowe, analogiczne rozwiązania.
W przypadku produktów terminowych (spłacanych w ratach zgodnie z harmonogramem spłat), ich splata będzie następowała na dotychczasowych zasadach.

Z aktualną ofertą kredytową mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Z pozdrowieniami,
Bank Ochrony Środowiska S.A.