Zmiana oprocentowania rachunków od 1 listopada 2020 r.

1 listopada 2020 r. zmieni się Tabela oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla klientów indywidualnych, zwana dalej również „Tabelą”.

Wprowadzone zmiany związane są ze zmianą oprocentowania rachunków.

Zmiana oprocentowania dotyczy rachunków oszczędnościowych prowadzonych w PLN, takich jak rachunek EKOprofit i Więcej Za Mniej oraz Konto Wyjątkowe H2O. Szczegóły dostępne są w załączonej Tabeli.

Podstawa prawna zmian w Tabeli:

§48 ust. 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych:

„6. Zmiana stawek oprocentowania Rachunków może nastąpić w przypadku zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników:

 1. stawek rynkowych WIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 p.p.”

Przesłankami faktycznymi powyższych zmian są:

zmiany stawki rynkowej WIBID oraz WIBOR. Od ostatniej informacji o zmianie Tabeli tj. po 24 czerwca 2020 roku stawki zostały zmienione  w następujący sposób:

 • stawka WIBOR 1M (1 miesiąc) z 0,23% z dnia 25 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,20% w dniu 11 sierpnia 2020 r.,
 • stawka WIBOR 3M (3 miesiące) z 0,26% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,23% w dniu 11 sierpnia 2020 r.,
 • stawka WIBOR 6M (6 miesięcy) z 0,29% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,27% w dniu 11 sierpnia 2020 r.
 • stawka WIBOR 12M (12 miesięcy) z 0,30% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,27% w dniu 11 sierpnia 2020r.,
 • stawka WIBID 1M (1 miesiąc) z 0,03% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,00% w dniu 11 sierpnia 2020 r.,
 • stawka WIBID 3M (3 miesiące) z 0,06% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,03% w dniu 11 sierpnia 2020 r.,
 • stawka WIBID 6M (6 miesięcy) z 0,09% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,07% w dniu 11 sierpnia 2020 r.,
 • stawka WIBID12M (12 miesięcy) z 0,10% z dnia 20 czerwca 2020 r. obniżyła się do 0,07% w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Źródło danych: serwis REUTERS, GPW Benchmark

Dodatkowe informacje

Przed 1 listopada 2020 r. przysługuje Państwu prawo:

 1. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia opłat,
 2. złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zaproponowanych, przedstawionych w niniejszej korespondencji zmian regulacji.

Jeżeli przed wskazaną powyżej datą wejścia w życie zmian Tabeli nie wypowiedzą Państwo umowy, ani nie złożą BOŚ pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, będzie to równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Przedstawione w niniejszej korespondencji zmiany Tabeli będą obowiązywały od 1 listopada 2020 r.

Jeżeli we wskazanym powyżej terminie złożą Państwo sprzeciw do proponowanych zmian, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Tabeli bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach oraz oferowanych przez BOŚ produktach są dostępne również w oddziałach banku, na stronie internetowej www.bosbank.pl oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Zespół BOŚ S.A.