Zmiana Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

Informujemy,
że od 27.09.2021 r. ulega zmianie Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business.

Celem zmian jest dostosowanie Regulaminów do nowych przepisów prawa poprzez:

  • Wprowadzenie definicji Transakcji CAT, Transakcji transgranicznych oraz Usługi 3D-Secure
  • Uszczegółowienie sposobów autentykacji klienta podczas transakcji bez fizycznego użycia karty
  • Wysyłce wiadomości sms o marży Banku zastosowanej przy przeliczeniu waluty transakcji w EUR na PLN

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem lub Regulaminem dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zespół BOŚ S.A.