Zmiana Tabeli oprocentowania dla korporacji i podmiotów z sektora finansów publicznych

Informujemy,
że od 7.07.2021 r. ulega zmianie oprocentowanie środków pieniężnych dla Klientów korporacyjnych oraz z segmentów finansów publicznych i funduszy ekologicznych.

Zmiany dotyczą:

  1. mieszkaniowych rachunków powierniczych, których oprocentowanie dla nowo zawieranych umów wyniesie 0%,
  2. automatycznych lokat overnight, których oprocentowanie wyniesie 0,001%.

Zapraszamy do zapoznania się z nową Tabelą.

Zespół BOŚ S.A.