Zmiany w „Taryfie Opłat i Prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych"

15 stycznia 2021 r. wprowadzamy zmiany do "Taryfy Opłat i Prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych"

Najważniejsze z nich polegają na:

  • podniesieniu opłat za prowadzenie wybranych rachunków,
  • podniesieniu minimalnej kwoty wpływów pozwalającej na zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku VIP

Dotyczą zapisów:

  • Działu I Rachunki bankowe w części Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz

Działu I Rachunki wycofane z oferty w części Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe

  • Działu III- Kredyty i Pożyczki

Taryfa Opłat i Prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych" (w wersji obowiązującej od 15 stycznia 2021 r.) TUTAJ.