Zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Segmentu Korporacji oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 28 maja 2020 roku wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Segmentu Korporacji oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z wyłączeniem JST („Regulamin”).

Główne zmiany obejmują:

  • zmianę nazwy Regulaminu z „Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Segmentu Korporacji oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z wyłączeniem JST” na „Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych z wyłączeniem JST”,
  • ujednolicenie zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności i rachunków VAT z innymi regulacjami Banku (w szczególności dotyczącymi produktów rozliczeniowych),
  • modyfikację zapisu dotyczącego możliwości dokonywania przelewu z umów.

Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Aktualny Regulamin udostępniany jest do Państwa wiadomości na Stronie Internetowej Banku w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym:
https://www.bosbank.pl/makro/finansowanie
https://www.bosbank.pl/korporacje/finansowanie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Państwa postanowień zmienionego Regulaminu mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej informacji o zmianie Regulaminu.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.

Z poważaniem,

Zespół BOŚBank