Zmiany do Regulaminu udzielania produktów kredytowych dla Klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 roku wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu udzielania produktów kredytowych dla Klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych („Regulamin”).


Główne zmiany obejmują:

  • zmianę nazwy Regulaminu z „Regulamin udzielania produktów kredytowych dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych” na „Regulamin udzielania produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych”,
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących dostarczania korespondencji,
  • modyfikację zapisu dotyczącego możliwości dokonywania przelewu z umów.

Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.
Aktualny Regulamin udostępniany jest do Państwa wiadomości na Stronie Internetowej Banku w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym: https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Państwa postanowień zmienionego Regulaminu mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej informacji o zmianie Regulaminu.
W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.

Zespół BOŚ S.A.