Zmiany Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych

Zmiany Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych


Informujemy, że z dniem 21 października 2019 roku wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych, z wyłączeniem JST („Regulamin”).
Główne zmiany obejmują:

  • zmianę nazwy Regulaminu z „Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych, z wyłączeniem JST” na „Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Segmentu Korporacji oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z wyłączeniem JST”,
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących uruchamiania produktów kredytowych.

Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Aktualny Regulamin udostępniany jest do Państwa wiadomości na Stronie Internetowej Banku w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym.

Prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Państwa postanowień zmienionego Regulaminu mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej informacji o zmianie Regulaminu.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.