Zmiany w Regulaminie Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych

Od 14 lutego 2022 r. wprowadzone zostają zmiany do:

  • Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST,
  • Regulaminu wykupu przez BOŚ S.A. wierzytelności w obrocie krajowym oraz
  • Regulaminu wykupu przez BOŚ S.A. wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego.

Do wyżej wymienionych regulacji wdrożone zostały:

  • klauzule awaryjne wynikające z Rozporządzenia BMR celem ograniczenia ryzyka związanego z możliwym zaprzestaniem opracowywania wskaźników referencyjnych oraz
  • zapisy wynikające z obowiązków nałożonych na bank w wyniku zmian do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminów. Aktualną wersję udostępniamy Państwu w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmienionych postanowień regulaminów, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy z powodu zmiany regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy regulamin.