Zmiany w Regulaminie Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy  zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST.

Zmiany doprecyzowują zapisy dotyczące przedkładania operatów szacunkowych nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Aktualną wersję udostępniamy w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym: produkty finansowe

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.