Zmiany w Regulaminie produktów kredytowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Od 30 września 2022 r. wprowadzamy zmiany do Regulaminu produktów kredytowych oraz wzorów umów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany dotyczą wycofania z oferty Gwarancji Bankowej dla Mikroprzedsiębiorstw.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Aktualną wersję udostępniamy w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym i w zakładce „Regulaminy" na stronie Tabele, opłaty, regulaminy.

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 30 dni od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.