Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A.

Szanowni Państwo,

informujemy o wprowadzeniu zmian w:

  • Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych, w części "B. Kredyty i pożyczki” oraz części "D. Faktoring”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

  • Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w części „B. Produkty kredytowe” oraz części "C. Faktoring”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.

  • Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów pionu detalicznego, w Dziale III „Kredyty i pożyczki”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.

Zmienione taryfy są dostępne na stronie Banku od dnia 10 lipca 2023 r.: https://www.bosbank.pl/wazne-informacje/tabele-oplaty

Najważniejsze zmiany: w obszarze usług faktoringowych – m.in. zmiana wysokości opłat za monity, zmiana przedziału prowizji przygotowawczej oraz opłaty za aranżowanie finansowania; w obszarze kredytów - zmiany porządkowe.