Zmiany w Zarządzie BOŚ

23 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Emil Ślązak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. kierującego pracami zarządu oraz z członkostwa w zarządzie BOŚ.

Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Pawła Trętowskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członkazZarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., jednak nie dłużej niż do 23 września 2023 r.

W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana Jerzego Zania funkcji wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2023 r. oddelegowała Panią Iwonę Marciniak, członka Rady Nadzorczej, z dniem 24 czerwca 2023 roku do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., jednak nie dłużej niż do dnia 24 września 2023 roku.

Pełny skład zarządu banku (od 24 czerwca 2023 r.):

  1. Paweł Trętowski, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, kierujący pracami zarządu banku
  2. Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes zarządu pierwszy zastępca prezesa zarządu
  3. Iwona Marciniak, członek Rady oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu