EKOkonto
oszczędnościowe

Promocja - bez ograniczeń
Oprocentowanie - 4,30% do 300 000 zł
Załóż rachunek

Twoje korzyści

 • 0 zł za założenie
  i prowadzenie konta

 • 4,30% rocznie dla salda do 300 000 zł

 • Wpłacasz i wypłacasz
  kiedy chcesz
  bez utraty odsetek

Załóż EKOkonto

Masz oszczędności i interesuje Cię wysokie oprocentowanie? Otwórz EKOkonto oszczędnościowe bez wychodzenia z domu i skorzystaj z promocji.

Promocja polega na zastosowaniu przez Bank progowego oprocentowania środków zgromadzonych na EKOkoncie oszczędnościowym.

4,30%

dla salda do 300 000 zł (włącznie) p.a.

3,30%

dla nadwyżki środków ponad 300 000 zł p.a.

Okres promocji 17 edycji „EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń” trwa do 13 marca 2024 r.

Jeśli masz EKOkonto Oszczędnościowe, nic nie musisz robić - automatycznie podwyższymy oprocentowanie Twoich środków na koncie.

Otwierając EKOkonto oszczędnościowe z dostępem do BOŚBank24, zyskujesz też dostęp do najlepszych ofert lokat terminowych BOŚ – teraz i w przyszłości.

  EKOkonto oszczędnościowe z dostępem do BOŚBank24 możesz też założyć w najbliższym oddziale Banku.

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Pytania i odpowiedzi

 • EKOkonto Oszczędnościowe założysz w BOŚBank 24, aplikacji mobilnej i placówce banku.

 • Nie. Możesz założyć samo EKOkonto Oszczędnościowe.

 • Prowadzenie EKOkonta Oszczędnościowego jest bezpłatne.

 • Możesz posiadać do trzech rachunków oszczędnościowych, prowadzonych w każdej z walut w jednej relacji zgodnie z aktualną ofertą banku. Przez relację bank rozumie, że możesz być jedynym Posiadaczem rachunku lub być jednym ze Współposiadaczy z daną osobą.

 • Aktualnie EKOkonto Oszczędnościowe objęte jest promocją, która polega na zastosowaniu progowego oprocentowania:

  • Do 300 000 zł (włącznie) - 4,30% p.a.
  • Dla nadwyżki ponad 300 000 zł -3,30% p.a.

  Promocja 17 Edycji EKOkonta Oszczędnościowego potrwa do 13 marca 2024 r.

  Po zakończeniu promocji EKOkonto Oszczędnościowe będzie oprocentowane zgodnie z obowiązującą Tabelą Oprocentowania Rachunków o Charakterze Bieżącym Dla Klientów Indywidualnych i wynosić będzie:

  - do 50 000 zł – 2,00%;

  - dla nadwyżki ponad 50 000 zł – 2,00%.

 • Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

 • Tak, EKOkonto Oszczędnościowe może być wspólne.

 • 1. Zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji bank nie pobiera opłaty za pierwszą transakcję w miesiącu kalendarzowym realizowaną w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu krajowego wewnętrznego lub przelewu krajowego zewnętrznego lub przelewu realizowanego w walucie obcej w każdym z kanałów realizacji tj. Oddziale Banku, za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 lub Usługi TeleBOŚ. Za pierwszą transakcję Bank uznaje również transakcję założenia lokaty opisaną w punkcie 2 poniżej. Każda następna transakcja, będzie uznana jako druga transakcja za którą Bank pobierze opłatę, chyba że jest to transakcja zwolniona na podstawie punktu 2 poniżej.

  2. Bank nie pobiera opłaty za drugą lub kolejną transakcję w miesiącu kalendarzowym z przeznaczeniem na założenie lokaty w tej samej relacji. Przez rachunki i lokaty w tej samej relacji należy rozumieć to, że Klient, musi być jedynym posiadaczem rachunku oszczędnościowego i zakładanej lokaty lub musi być współposiadaczem rachunku oszczędnościowego i zakładanej lokaty z tym samym współposiadaczem (Bank nie pobierze opłaty jeśli lokata indywidualna zostanie założona ze środków na indywidualnym rachunku oszczędnościowym. Bank nie pobierze opłaty jeśli lokata wspólna zostanie założona ze środków na wspólnym rachunku oszczędnościowym).

  Druga i kolejna transakcja przelewu kosztuje następująco:

  - przelew wewnątrz banku – 10 zł w BOŚBank 24; 12 zł w placówce banku i za pośrednictwem TeleBOŚ;

  - przelew do innego banku krajowego – 12 zł w BOŚBank24; placówce banku i za pośrednictwem TeleBOŚ.

Promocja „EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń” polega na podwyższeniu oprocentowania środków na koncie oszczędnościowym do wartości 4,30% dla salda do 300 000 zł oraz 3,30% dla nadwyżki salda ponad 300 000 zł, w okresie trwania promocji tj. od 15.02.2024 r. do 13.03.2024 r. Środki na koncie oszczędnościowym po zakończeniu promocji podlegać będą oprocentowaniu standardowemu wynikającemu z tabeli opłat obowiązującej w kolejnym dniu po zakończeniu promocji. Jedynym warunkiem uprawniającym do otrzymania oprocentowania promocyjnego jest posiadanie EKOkonta Oszczędnościowego lub podpisanie umowy o EKOkonto Oszczędnościowe w okresie promocji. Regulaminy Promocji „EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń” oraz Taryfa opłat i prowizji dostępne są w sekcji Dokumenty.