EKOkonto Oszczędnościowe walutowe

Oszczędzaj w EUR, USD, GBP i CHF
zachowując dostęp do pieniędzy
Skontaktuj się

Twoje korzyści

 • Swoboda wyboru terminu oszczędzania


 • 0 zł – pierwsza wypłata w miesiącu

 • Wybór waluty:
  EUR, USD, GBP i CHF


 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

Możesz założyć konto w najbliższym Oddziale Banku lub za pośrednictwem usługi BOŚBank24 - jeśli jesteś już naszym Klientem.

  • Oprocentowanie standardowe 0,05%
  • Brak minimalnej wpłacanej kwoty
  • Dostęp do środków za pośrednictwem Internetu lub w placówce Banku
  • Oprocentowanie standardowe 0,2%
  • Brak minimalnej wpłacanej kwoty
  • Dostęp do środków za pośrednictwem Internetu lub w placówce Banku
  • Oprocentowanie standardowe 0,2%
  • Brak minimalnej wpłacanej kwoty
  • Dostęp do środków za pośrednictwem Internetu lub w placówce Banku
  • Oprocentowanie standardowe 0,2%
  • Brak minimalnej wpłacanej kwoty
  • Dostęp do środków za pośrednictwem Internetu lub w placówce Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Pytania i odpowiedzi

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.