Automatyczne i powtarzające się płatności stały się wielką wygodą w dzisiejszym dynamicznym życiu. Jednak w przypadku zmian na kartach może to być kłopotliwe, aby upewnić się, że wszystkie płatności automatyczne są poprawnie zaktualizowane.

Z tego powodu, Bank Ochrony Środowiska z przyjemnością informuje o wprowadzeniu do oferty usługi Mastercard Automatic Billing Updater na wszystkich wydawanych kartach debetowych i kredytowych Banku.

Dane kart zarówno debetowych jak i kredytowych zmieniają się z wielu powodów – zgubienie, zastrzeżenie lub kradzież kart. ABU to wygodny sposób przekazywania tych informacji do sprzedawców uczestniczących w usłudze.

Co to jest usługa Mastercard Automatic Billing Updater?

Usługa Mastercard Automatic Billing Updater, dedykowana jest dla Klientów korzystających z automatycznych płatności cyklicznych tj. subskrypcje, raty lub płatności za media. Polega na bezpiecznym wprowadzaniu zmian danych kart i przekazaniu ich sprzedawcom korzystającym z ABU.

Dzieki usłudze ABU nie musisz pamiętać o zmianie danych karty w sytuacji zgubienia, kradzieży czy wymiany karty na inną. Zrobimy to za Ciebie i wyślemy dane Twojej nowej karty do sprzedawcy czy usługodawcy, z którego usług korzystasz.

Usługa Mastercard Automatic Billing Updater zapewnia terminowe i regularne regulowanie płatności cyklicznych, abonamentowych.

Przykładowe płatności cykliczne:

 • Usługi transportowe (np. Uber)
 • Strony odzieżowe
 • Sklepy internetowe (Amazon)
 • Usługi pobierania filmów, muzyki i książek elektronicznych (Netflix)
 • Usługi płatności online (PayPal)
 • Recepty
 • Usługa kablowa lub telewizyjna
 • Narzędzia
 • Subskrypcje muzyki
 • Subskrypcja magazynu
 • Subskrypcje radiowe
 • Członkostwo w siłowni
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Składki ubezpieczeniowe
 • Powtarzające się datki charytatywne

Czy wszystkie informacje o płatności będą automatycznie aktualizowane?

NIE. Mastercard Automatic Billing Updater jest dostępny tylko dla uczestniczących w nim sprzedawców i mogą oni wybrać częstotliwość, z jaką sprawdzają, czy płatność została zrealizowana.
W przypadku gdy Twój sprzedawca czy usługodawca nie korzysta z usługi będziesz musiał sam zaktualizować dane karty, aby uniknąć opóźnień w płatnościach i kar.

Jakie masz korzyści z korzystania z usługi Mastercard Automatic Billing Updater?

 • Bezproblemowe przejście z bieżącej karty do nowej karty
 • Nie trzeba już aktualizować numeru karty i daty wygaśnięcia płatności automatycznych
 • Mniejsze ryzyko odrzuconych transakcji w Twoich płatnościach automatycznych
 • Większa wygoda

Czy mogę zrezygnować z usługi Mastercard Automatic Billing Updater?

TAK. W każdej chwili możesz złożyć dyspozycję rezygnacji na formularzu Dyspozycja do karty.