Kredyt Giełdowy

Środki na zakup papierów wartościowych Skontaktuj się
Nawet najlepsze pomysły inwestycyjne mogą być nieefektywne, gdy brakuje kapitału. Umiejętnie wykorzystana linia kredytowa pozwala zwiększyć zaangażowanie w wybrane walory i poprawić wyniki całego portfela inwestycyjnego.

Warunki oferty

 • 12 miesięcy, z możliwością prolongowania na kolejne 12 miesięczne okresy.

 • 1. Zakup papierów wartościowych za pośrednictwem DM BOŚ S.A.:

  • w obrocie zorganizowanym,
  • w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
  • w szczególnych przypadkach na spłatę kredytu giełdowego udzielonego przez BOŚ S.A.

  2. Refinansowanie wcześniej zakupionych papierów wartościowych za środki własne Kredytobiorcy.

  • Kredyt na okres do 6 miesięcy oprocentowany jest wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
  • Kredyt na okres powyżej 6 miesięcy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

  Określone jest w Tabeli Oprocentowania kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych.

 • Określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznych dla klientów indywidualnych”.

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

____________________________

*Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.