Ubezpieczenia urządzeń eko

Obejmij ochroną Twoje urządzenia proekologiczne Skontaktuj się
 • Odzyskaj pieniądze w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzenia

 • Dobierz wariant do rodzaju swojego urządzenia i zakresu ochrony

 • Przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy

Dla kogo

Ubezpieczenie dostępne dla wszystkich Klientów Banku Ochrony Środowiska. Ochroną mogą zostać objęte urządzenia do wytwarzania energii na własny użytek, np. stacja ładowania samochodów elektrycznych, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła.

Zakres ochrony

Dopasowany do rodzaju urządzenia


Przedmiotem ubezpieczenia może być urządzenie wybrane przez klienta:

 • instalacja fotowoltaiczna,
 • instalacja solarna,
 • kocioł c.o,
 • pompa ciepła
 • lub hybrydowe urządzenie grzewcze.

Wraz z ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej ubezpieczone są również:

 • ładowarka samochodu
 • akumulator do fotowoltaiki.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej,
 • niższa produkcja energii elektrycznej przez instalację.

Kiedy możemy Ci pomóc

W ramach ubezpieczenia urządzeń eko PZU SA wypłaca odszkodowanie za urządzenie, które uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku awarii, dewastacji lub zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu  i sadzy, powodzi, gradu, śniegu i lodu, opadu, lawiny, huraganu, eksplozji, upadku statku powietrznego, przepięcia, uszkodzenia przez zwierzęta, huku ponaddźwiękowego) lub zostało skradzione w wyniku kradzieży z włamaniem.

Mogą być także pokryte poniesione przez Ciebie koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody, uprzątnięcia miejsca po szkodzie oraz dostosowania miejsca do ponownego montażu urządzenia.

Pełną informację znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak skorzystać?

Wypełnij formularz kontaktowy

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i wystawi polisę ubezpieczenia

Skontaktuj się

Ważne informacje

 • Pełną informację znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • Bez podawania przyczyny masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia
 • Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny
 • W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub jest ona ograniczona

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.